Faculty of Management - University of Economics in Prague

Fakulta managementu - Vysoká škola ekonomická v Praze

Stáhnout v PDF

Fakulta managementu je jednou z šesti fakult Vysoké školy ekonomické (VŠE). Sídlí v Jindřichově Hradci. Nabízí bakalářský a magisterský akademicky zaměřený studijní program Management a bakalářský profesně zaměřený studijní program Procesní řízení. Dále nabízí i studijní program v doktorském stupni studia a poskytuje řadu kurzů v rámci celoživotního vzdělávání či specifických kurzů pro odbornou sféru. Vědecko-výzkumná činnost fakulty je zaměřena především na rozvoj a aplikaci těch disciplín, které manažerskou činnost a zejména pak manažerské rozhodování podporují. Tematicky vědecko-výzkumná činnost zahrnuje např. strategické řízení, organizační chování, marketing a spotřebitelské chování, zdravotnický management, metody podpory manažerského rozhodování, oceňování apod.

Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01
Czech
49.1489186
15.0059600

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
proděkan pro VaV a doktorské studium
+420 384 417 154
tomas.kincl@vse.cz
https://fm.vse.cz/

Services

Služby pro soukromý sektor:

  • Fakulta managementu VŠE nabízí poradenství v následujících oblastech: řízení organizačních procesů, strategického marketingu, plánování a rozhodování organizace, managementu dopravních a logistických systémů, oceňování majetku a využívání prostředků balíku MS Office. Dále provádí služby v podobě sběru dat a jejich následného zpracování. Pro soukromý sektor zpracovává mystery shopping, analýzy trhu, ekonomické modelování a vyhodnocování aktivit organizací.

Služby pro veřejný sektor:

  • Fakulta managementu VŠE nabízí poradenství v následujících oblastech: regionální rozvoj a hospodaření měst a obcí, řízení a modelování organizačních procesů, strategické plánování a rozhodování organizací veřejného sektoru, profesní vzdělávání a rekvalifikace, provádí služby v podobě sběru dat a jejich následné analýzy.

Equipment / infrastructure

Fakulta managementu je vědecko-výzkumné pracoviště s odpovídajícím vybavením. Sídlí v moderní budově v centru Jindřichova Hradce. Technické vybavení poskytuje plný servis pro excelentní vzdělávací a vědecké aktivity. Kromě učeben, knihovny a prostor pro konání společenských akcí fakulta disponuje např. i marketingovou laboratoří umožňující provádět výzkum spotřebitelského chování v reálných podmínkách (eye-tracking).

Best practices / case studies of cooperation

dm drogerie markt s.r.o.

  • Mystery shopping.

E.ON

  • e-mobilita - průzkum možných míst k umístění dob. stanice.

dm drogerie markt s.r.o.

  • Spolupráce na konceptu diverzity v organizaci.

Jihočeská centrála cestovního ruchu

  • Analýza strategického plánu, sestavení strategického plánu.

Město Jindřichův Hradec

  • Spolupráce na územní studii města; sběr dat a vyhodnocení.

TAČR Ambica

  • Projekt zaměřený na tvorbu automatického monitorování vybraných podnikových procesů založeného na dostupných datech z informačních zdrojů organizace.

Keywords

poradenství v oblasti managementu, marketingu a dalších oblastech, marketingová laboratoř, průzkumy a šetření, analýza a interpretace dat