Katalog VaVaI

Biology Centre CAS

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dále jen "BC") tvoří pět vědeckých ústavů (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní...

Zobrazit více

University of South Bohemia in České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se řadí mezi výzkumně orientované univerzity. Výzkum na JU se orientuje zejména na otázky přírodních, sociálních a humanitních věd. Významným aspektem...

Zobrazit více

Institute of Microbiology CAS - ALGATECH Centre

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centrum ALGATECH – patří mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických...

Zobrazit více

Botanical Institute of the CAS

Třeboňské pracoviště bylo založeno v roce 1971 v místě ideálním pro studium mokřadů. V dnešní době se věnujeme výzkumu nejrůznějších ohrožených ekosystémů, sledujeme vliv měnících se faktorů...

Zobrazit více

ENKI, o.p.s.

Společnost ENKI, o.p.s. se svými aktivitami zaměřuje na setrvalé hospodaření v krajině cílené na obnovu ekosystémů vodních nádrží, rybniční hospodaření a využití přírodních i umělých mokřadů. Dále se...

Zobrazit více

Faculty of Management - University of Economics in Prague

Fakulta managementu je jednou z šesti fakult Vysoké školy ekonomické (VŠE). Sídlí v Jindřichově Hradci. Nabízí bakalářský a magisterský akademicky zaměřený studijní program Management a bakalářský...

Zobrazit více

CzechGlobe - Institute of Global Change Research CAS

Pracoviště CzechGlobe v Českých Budějovicích se zaměřuje na otázky související s humánní dimenzí dopadů globální změny. Předmětem zájmu Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny je především...

Zobrazit více

Institute of Microbiology CAS - Nové Hrady (Laboratory of Structural Biology and Bioinformatics)

V laboratoři je prováděn výzkum v oblasti strukturní a systémové biologie na úrovni molekul, buněk, tkání i celého organismu. V rámci výzkumu se kombinují různé metody od výpočetních a...

Zobrazit více

College of European and Regional Studies

Vysoká škola evropských a regionálních studií je největší soukromá vysoká škola v Jihočeském kraji. Studijní programy se zaměřují na výchovu a vzdělávání pracovníků integrovaného záchranného systému,...

Zobrazit více

Hussite Museum in Tabor

Muzeum se v rámci své výzkumné činnosti zabývá zejména dějinami husitství a Tábora v pozdním středověku, raném novověku a moderní době. Věnuje se rovněž studiu husitských tradic a české historické...

Zobrazit více

SCCH - Software Competence Center Hagenberg

Software Competence Center Hagenberg (SCCH) is a non-university research center that has been driving excellence in applied research in the fields of data science and software science for over 20...

Zobrazit více

Center of Excellence for Smart Production

Intelligent production processes lead to intelligent products. Such products are not only the guarantors but also the prerequisites for the competitiveness of companies in the future. As an...

Zobrazit více

Softwarepark Hagenberg

As a location for constant innovation and continuous progress in the software field, Softwarepark Hagenberg is an ideal environment for regional and interregional IT projects. Our management acts as...

Zobrazit více

RECENDT - Research Center for Non-Destructive Testing GmbH

The Research Center for Non-Destructive Testing GmbH (RECENDT) provides services throughout the whole R&D process chain: from application-oriented fundamental research to the development of...

Zobrazit více

TIMed CENTER - Center of Excellence for Technological Innovation in Medicine

The Center of Excellence for Technical Innovation in Medicine (TIMed CENTER) combines the strengths of the four Upper Austrian University of Applied Sciences faculties in Hagenberg, Linz, Steyr and...

Zobrazit více

TCKT – Transfer Center for Engineering and Technology

The TCKT is your first address for application oriented research and development regarding plastics engineering and technology. We help you develop solutions for your plastics problems within our...

Zobrazit více

Institute of Technology and Business in České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je neuniverzitní vysoká škola s profesním zaměřením, která přednostně rozvíjí aplikovaný a smluvní výzkum. Zaměření realizovaného výzkumu...

Zobrazit více

Pro2Future

We dedicate ourselves to research in the field of industrial ICT, with special regard on the development of cognitive products and cognitive production systems. Our research is deliberately aligned...

Zobrazit více

Wood K plus

We are a leading research organisation in the area wood and wood-related renewable resources in Europe. Our core competences are materials research and process technology along the complete value...

Zobrazit více

Business Upper Austria - Clean Tech Cluster

The Cleantech Cluster (CTC) is the platform for environmental technology- and energy technology companies in Upper Austria. It strengthens the innovative power, competitiveness and visibility of the...

Zobrazit více

RISC Software GmbH

RISC Software GmbH is a well-established, national and international Research and Development company. We incorporate mathematics, computer science and machine learning methods with practical...

Zobrazit více

University of Applied Sciences Upper Austria, Campus Wels

The Center of Excellence Food Technology and Nutrition (CoE LTE) focuses on bioactive compounds and the formulation of functional food and feed products. Therefore, various in vitro and in vivo test...

Zobrazit více

tech2b Incubator

tech2b supports, guides and accelerates the development of innovative, technology-oriented, knowledge-intense as well as design-oriented start-up projects. Through the tech2b promotion program...

Zobrazit více

LCM - Linz Center of Mechatronics

FROM RESEARCH INTO OPERATIONAL PRACTICE For the benefit of our customers, we translate the findings from our research projects into operational practice. We offer every company a partnership and a...

Zobrazit více

Business Upper Austria – Plastics Cluster

The Plastics Cluster is a cross-industry network for the plastics sector. We initiate, promote and coordinate successful cooperation between companies. As a hub connecting member companies, research...

Zobrazit více

Business Upper Austria – IT Cluster

The IT Cluster is cooperation network for the IT sector, especially the software industry, competence hub for digitisation in all branches and adriver of visibility for Upper Austria as a digital...

Zobrazit více

Business Upper Austria – Upper Austrian Food Cluster

Since 2000, a network, which covers the entire supply chain in the food industry, was established in Upper Austria. This regional network of companies in the food industry, which works closely with...

Zobrazit více

Business Upper Austria – Mechatronics Cluster

The Mechatronics Cluster (MC) is a supra-branch network for the support of innovative strengths and international competitiveness of companies in the mechanical engineering and plant building sector....

Zobrazit více

Business Upper Austria – Medical Technology Cluster

The MedTech-Cluster is the main interface between industry, science and medicine. In total, the MTC’s network consists of approx. 230 partners, whereby the MedTech-Cluster’s aim is to bring together...

Zobrazit více

Business Upper Austria – Building Innovation Cluster

The Building Innovation Cluster (BIC) is a cross-industry network to strengthen the innovative power and competitiveness of companies. The BIC is active in the areas of architecture and design,...

Zobrazit více

Business Upper Austria – Automotive Cluster

The Automotive-Cluster (AC) of the Business Upper Austria agency is a cross-industry network for the automotive sector. We initiate, promote and coordinate successful cooperation between companies....

Zobrazit více

Business Upper Austria - Department Cluster & Cooperation

Innovation through cooperation and competence - Upper Austria's innovation policy is based on these pillars. Cluster initiatives in areas of economic strength and cross-industry networks increase the...

Zobrazit více