O nás

S3 Couple Net - přeshraniční síť chytré specializace

Jihočeský kraj a Horní Rakousko dlouhodobě podporují rozvoj inovačního podnikání, ať už prostřednictvím různých programů podpory, rozvoje regionálního inovačního ekosystému, spolupráce s dalšími institucemi v regionu...

Jihočeský vědeckotechnický park (vedoucí partner)

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byla založena Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu.

Business Upper Austria (projektový partner)

středa, 23. března 2022

Business Upper Austria (projektový partner)

Business Upper Austria je hornorakouská vládní agentura, která je hlavní hybnou silou inovací a partnerem prvního kontaktu pro podniky v Rakousku i v zahraničí, kterým nabízí řešení na míru pro jejich investiční a...