Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Stáhnout v PDF

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se řadí mezi výzkumně orientované univerzity. Výzkum na JU se orientuje zejména na otázky přírodních, sociálních a humanitních věd. Významným aspektem vědecko-výzkumné činnosti univerzity je úzká spolupráce s ústavy Akademie věd České republiky. Od roku 2019 je univerita nositelem ocenění HR Excellence in Research Award, prestižního ocenění zavazujícího výzkumné instituce k vytváření přátelských pracovních podmínek, profesního rozvoje a transparentních postupů přijímání výzkumných pracovníků. Z hlediska oborové profilace dosahuje univerzita excelentních, mezinárodně konkurenceschopných výsledků zejména v přírodovědných oborech (biologie, vědy o zemi, chemie, jiné přírodní vědy), dále v zemědělství, lesnictví a rybářství. I přes nižší míru orientace na medicínské obory, i výsledky výzkumné činnosti v této oblasti jsou v rámci celorepublikového srovnání velmi dobré. Stále více se také daří rozvíjet výsledky v technických oborech propojených s přírodovědnými (např. materiálové a environmentální inženýrství).

Branišovská 1645/31a
České Budějovice
370 05
Czech
48.9786514
14.4483828

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA
Vedoucí oddělení transferu technologie
+420389036040
rstemberkova@jcu.cz
https://www.jcu.cz

Služby

Pro soukromý sektor:

 • inovativní technologie k licencování;
 • zakázkový výzkum a vývoj;
 • vyhledání výzkumných partnerů pro společný výzkum;
 • zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky;
 • využití výzkumných, vývojových, laboratorních a přístrojových kapacit na univerzitě;
 • poradenství v oblasti transferu technologií;

Pro veřejný sektor:

 • inovativní know how k využití v rámci veřejného sektoru
 • zakázkový či kontrahovaný výzkum a vývoj;
 • vyhledání vhodných výzkumných partnerů pro společný výzkum a rozvoj spolupráce v rámci odborných témat;
 • zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky;
 • celožitovní vzdělávání;
 • využití výzkumných, vývojových, laboratorních a
 • poradenství v oblasti transferu znalostí;

Vybavení / infrastruktura

Na Jihočeské univerzitě Vám nabízíme příležitost zprostředkování využití přístrojů a know-how Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Umožníme Vám inovovat produkt nebo vyřešit problémy, se kterými se při vývoji potýkáte, a to pomocí:

 • špičkových přístrojů, které pro Vás mohou být cenově nedostupné, nebo jejich pořízení finančně neefektivní;
 • odborníků, kteří Vašemu problému rozumí a poradí Vám s jeho řešením;
 • nabídky služeb, které nejsou v běžném komerčním prostředí v tuzemsku dostupné.

Příklady dobré praxe / případové studie

AGRA GROUP A. S., STŘELSKÉ HOŠTICE

 • AGRA Group a. s. si licencovala patent –  NanoFyt SI- Přípravek pro indukci zvýšení tvroby bioaktivních sloučenin v rostliných a jeho použití

FOOD REVOLUTION s.r.o.

 • Licencovala software AquaSheriff a schéma zapojení mikroPC a měřicích sond.

BA HA S.R.O.

 • Licencovala patent č. 307467 (Způsob značení záreodečných buněk zejména primordiálních gonocyttů chrupavčitých ryb).

LANNION ENTERPRICES s.r.o.

 • Licencovala užitný vzor č. 32167 Zařízení pro dálkové ovládání potenciometrů elektronických přístrů, zejména analogových hudebních zesilovačů.

BLACK GARLIC s.r.o.

 • Licencovala užitný vzor č. 34375 – Černý česnek s antioxidační aktivitou.

VOLARY

 • Dlouhodobá spolupráce na konceptu Systémový case metoda individualizované sociální práce či snaha o obecné „zasíťování“ služeb. Jedná se o způsob organizace celého systému komunitní podpory v indikovaných případech lidí s mnohonásobnými potřebami a jejich rodin. S cílem dosažení lepších výsledků podpory a větší spokojenosti klientů.

TÁBOR

 • Dlouhodobá spolupráce na rozvoji poskytování zdravotně sociálních služeb seniorům.

Klíčová slova

Věda a výzkum, vzdělávání, studium, transfer technologií, transfer znalostí, univerzita, mezinárodní spolupráce, celoživotní vzdělávání, studijní programy, média,