Business Upper Austria – IT klastr

Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, IT Cluster

Stáhnout v PDF

IT klastr je kooperační sítí pro IT sektor, zejména pro softwarový průmysl, kompetenčním centrem pro digitalizaci ve všech oborech a nositelem zviditelnění Horního Rakouska jako digitálního regionu na všech úrovních.

Hafenstraße 47-51
Linz
4020
Austria
48.318611
14.306389

Ing. Mag. Frederic Hadjari
Cluster Manager
+43 664 8481257
frederic.hadjari@biz-up.at
www.itcluster.at

Služby

Pro soukromý sektor:

Bezpečnost informací

 • Síť informační bezpečnosti jako první kontaktní místo pro všechny (hornorakouské) podniky v otázkách týkajících se informační bezpečnosti. ISN je podporována "stěžejní iniciativou digitalizace Horního Rakouska".
 • Jsme centrem zabezpečení informací pro uživatele a dodavatele:
 • Senzibilizace a podpora hornorakouských podniků v oblasti bezpečnosti informací a ochrany dat.
 • Vytváření sítí: s organizacemi, klastry a podniky a mezi nimi (na národní i mezinárodní úrovni).
 • Přenos know-how a spolupráce: Iniciace a podpora projektů spolupráce
 • Mezinárodní zviditelnění a posílení regionálního bezpečnostního průmyslu

Pro veřejný sektor:

Iniciativa pro průmyslová data

 • nové obchodní modely založené na průmyslových datech, které se opírají o platformy umožňující důvěryhodnou výměnu dat mezi společnostmi a suverenitu dat.

Iniciativa pro průmyslová data - InDI

 • InDI Showcase - reprezentativní případy použití
 • InDI Academy - budování know-how
 • Kulatý stůl InDI - výměna zkušeností
 • InDI Toolbox - rozpoznání potenciálu
 • InDI Projects - rozvoj spolupráce

Scénáře použití:

 • Strojírenství / Výroba, Logistika / Doprava, Energetika / Odpadové hospodářství, Nemovitosti / Stavebnictví a Zdraví / Fitness

Pro veřejný sektor:

Iniciativa pro průmyslová data

 • nové obchodní modely založené na průmyslových datech, které se opírají o platformy umožňující důvěryhodnou výměnu dat mezi společnostmi a suverenitu dat.

Vybavení / infrastruktura

Prostřednictvím iniciace a dohledu nad projekty nabízí IT-Cluster podporu při získávání národních finančních prostředků. Nabízené služby sahají od informací, poradenství a podpory akcí ve všech fázích přípravy a realizace projektů až po činnosti spojené s vytvářením sítí nebo přenosem technologií.

Aktivní účastí v projektech mezinárodní spolupráce se klastru IT podařilo získat komplexní know-how, které nyní nabízí partnerům možnost informovat se o možnostech mezinárodního financování v rámci cílených konzultací o financování. Díky tomu a cílenému zapojení partnerů Clusterlandu do projektů EU a vytvoření mezinárodní výměny názorů vás můžeme podpořit v procesu internacionalizace a také poskytnout důležité kontakty na mezinárodní sítě.

Aktuální projekty:

 • DEAS (Interreg Alpine Space): Digitální služby v alpském regionu založené na otevřených datech.
 • VreduNet (Interreg A/CZ): Síť pro virtuální realitu ve vzdělávání

Příklady dobré praxe / případové studie

hack'aware - Rychlá kontrola bezpečnosti malých a středních podniků:

 • S nástrojem "hack'aware - SME Security Quickcheck" jsme vyvinuli nástroj, který vám poskytne rychlý přehled o stavu IT bezpečnosti ve vaší společnosti. Jedná se o orientační pomůcku, která slouží jako základ pro další diskuse s interními nebo externími odborníky na kybernetickou bezpečnost. (www.digitalregion.at/hackaware) 

"Trendy a aktuální výzvy v oblasti bezpečnosti IT" - pětidenní kvalifikační seminář

 • V rámci pětidenního kvalifikačního semináře "Trendy a aktuální výzvy v oblasti IT bezpečnosti" připravily Univerzita Johannese Keplera v Linci, Software Competence Center Hagenberg a Limes Security ve spolupráci s IT klastrem Horního Rakouska a řadou hornorakouských firem komplexní formát dalšího vzdělávání, který byl optimálně přizpůsoben potřebám firem.

Program financování spolupráce klastrů (projekty SKU):

 • Hornorakouská vláda poskytuje finanční program na podporu regionálních inovací. V průběhu let bylo v jeho rámci zahájeno, financováno a úspěšně dokončeno mnoho projektů spolupráce, které spojují regionální poskytovatele IT, průmysl různých odvětví a místní instituce výzkumu a vývoje.

Klíčová slova

Podnikový prodej, digitální obchod, bezpečnost informací, průmyslová data, kooperativní projekty, skupiny pro výměnu zkušeností, síť spolupráce, iniciativy