Univerzita aplikovaných věd Horního Rakouska, Campus Wels

Center of Excellence Food Technology and Nutrition

Stáhnout v PDF

Centrum excelence pro potravinářské technologie a výživu (CoE LTE) se zaměřuje na bioaktivní látky a formulaci funkčních potravin a krmiv. Proto se zavádějí různé testovací systémy in vitro a in vivo, aby se odhalil způsob působení sloučenin na molekulární a buněčné úrovni. Dalším tématem je kontrola kvality potravin prostřednictvím různých měřicích postupů. Kromě základního výzkumu stojíme společně s inovativními partnery z průmyslu za vývojem funkčních potravin, fytogenních krmných přísad a vysoce účinných přírodních léčiv či nutraceutik.

Roseggerstraße 15
Wels
4600
Austria
48.161079
14.026459

FH-Prof. Priv.-Doz. Dr. Julian Weghuber
+43 5 0804 44403
julian.weghuber@fh-wels.at
https://forschung.fh-ooe.at/en/coe-lte-1/

Služby

  • Chemické laboratoře s mokrými laboratořemi včetně standardních přístrojů pro chemicko-analytické, biochemické, biomolekulární, mikrobiologické a buněčné biologické experimenty.
  • Mikroskopická laboratoř se dvěma TIR-fluorescenčními mikroskopy, čtecím zařízením na destičky a systémem UV-osvětlení.
  • Laboratoře buněčných kultur včetně velkého fondu různých savčích buněčných linií
  • Laboratoř S2 certifikovaná pro práci s geneticky modifikovanými živými mikroorganismy (GVO)
  • Mikrobiologická laboratoř
  • Laboratoř pro drozofily
  • Potravinářská laboratoř
  • Fermentační laboratoř
  • Pekařská laboratoř včetně senzorické místnosti
  • Pivovar

Podrobné informace o laboratorní infrastruktuře viz Infrastruktura - FH OOE

Příklady dobré praxe / případové studie

Pro příklady dobré praxe, projekty a publikace navštivte tento odkaz: Center of Excellence Food Technology and Nutrition — University of Applied Sciences Upper Austria

Klíčová slova

Bioanalytika, buněčné kultury, klinické studie, genomika, in-vitro, in-vivo, in-ovo a in-silico testovací systémy, mikrobiologie, mikroskopie, proteomika, přírodní účinné látky, funkční potraviny, fytochemikálie.