Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum ALGATECH

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum ALGATECH

Stáhnout v PDF

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centrum ALGATECH – patří mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií, včetně vývoje řasových biotechnologií. Je největším pracovištěm zabývajícím se základním i aplikovaným výzkumem mikroskopických řas v České republice.

Novohradská 237 - Opatovický mlýn
Třeboň
379 01
Czech
48.9876319
14.7776361

Prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
ředitel
+420 384 340 430
prasil@alga.cz
www.alga.cz

Služby

Nabízíme spolupráci formou smluvního nebo kolaborativního výzkumu. V aplikačním sektoru se věnujeme především:

 • Výběru vhodných kmenů mikrořas pro produkci požadovaných látek.
 • Šlechtění mikrořas (non GMO).
 • Stanovení podmínek pro optimální kultivaci vybraných kmenů mikrořas.
 • Kultivaci mikrořas v autotrofním i heterotrofním režimu.
 • Kultivaci obohacených mikrořas (například selenem nebo železem)
 • Izolaci a purifikaci cenných látek pomocí chromatografických metod (CCC).
 • Procesu zpracování řasové biomasy.
 • Analýzám cenných látek, především pigmentů a mastných kyselin.
 • Speciálním mikroskopickým analýzám

Služby pro veřejný sektor:

 • Konzultace v oblasti bezpečnosti potravin s obsahem mikrořas, analýzy, kontrola jakosti takových produktů. Genetické analýzy pro kontrolu definovaných druhů mikrořas.
 • Školící pracoviště pro bakalářské, magisterské a doktorské práce.

Vybavení / infrastruktura

Centrum Algatech má k dispozici kultivační systémy pro autotrofní i heterotrofní kultivace mikrořas, včetně technologického zázemí pro downstream processing (zahuštění, desintegrace, sušení, balení v inertní atmosféře). Kultivační systémy jsou ve velikosti od laboratorního po poloprovozní měřítko (mililitry až stovky litrů) a v různém prostředí – otevřené, uzavřené, venkovní, vnitřní, fermentory.

Analytické zázemí pro detailní chemickou analýzu řasové (rostlinné) biomasy.

Chromatografické přístroje pro separaci a purifikaci látek, především protiproudou vytřepávací chromatografii.

Máme k dispozici moderní mikroskopické vybavení, především laboratorní konfokální mikroskop, který  je vhodný pro superrozlišovací zobrazování všech klasických fluorescenčních barviv a proteinů excitovatelných naší laserovou sadou (např. DAPI, TFP, GFP, Alexa, CFP a dalších) používaných v jednobuněčné biologii. Experimentální postupy zahrnují metody pro detekci mobility a interakce proteinů na úrovni nanorozměrů včetně fotoaktivačních metod (FRAP - Fluorescence Recovery After Photobleahcing), korelačních metod (např. FCS - Fluorescence Correlation Spectroscopy).

Příklady dobré praxe / případové studie

Algamo s.r.o., ČR

 • Vývoj genetické metody stanovení kontaminace kultivačních systémů.

BDI-BioLifeScience Gmbh, Rakousko

 • Downstream processing biomasy mikrořasy Haematococcus pluvialis.

Aveflor a.s., ČR

 • Vývoj chromatografické metody pro purifikaci monoesterů astaxantinu pro využití ve farmakologii.

Bioenergy 2020+, Rakousko

 • Poradenství v oblasti heterotrofní kultivace mikrořas.

Phycom, NL

 • Šlechtění mikrořas pro heterotrofní kultivaci v rámci projektu H2020

Klíčová slova

mikrobiologie, mikrořasy, kultivace, biotechnologie, analýzy, chromatografie, purifikace látek