Botanical Institute of the CAS

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Stáhnout v PDF

Třeboňské pracoviště bylo založeno v roce 1971 v místě ideálním pro studium mokřadů. V dnešní době se věnujeme výzkumu nejrůznějších ohrožených ekosystémů, sledujeme vliv měnících se faktorů prostředí na růst, stavbu těla a funkci podzemních orgánů rostlin nejen u nás, ale po celém světě. Rozvíjíme jednu z nejstarších evropských sbírek mikroorganismů a pečujeme o unikátní sbírku vodních a mokřadních rostlin. Součástí pracoviště jsou analytická laboratoř, anatomická a dendrochronologická laboratoř a knihovna.

Dukelská 135
Třeboň
379 01
Czech
49.005082
14.773813

Mgr. Jana Navrátilová Ph.D.
Head of Department
+420 380 720 318
jana.navratilova@ibot.cas.cz
www.ibot.cas.cz/cs/trebon

Services

Služby pro soukromý sektor:

 • analýzy povrchových a podzemních vod, analýzy vzorků zemin a rostlinného materiálu
 • dendrochronologické analýzy se zaměřením na lesní ekosystémy
 • nabízíme kmeny sinic a řas, kultivační média a další služby
 • nabízíme vodní a mokřadní rostliny pro základní i aplikovaný výzkum

Služby pro veřejný sektor::

 • analýzy povrchových a podzemních vod
 • analýzy vzorků zemin a rostlinného materiálu
 • dendrochronologické analýzy se zaměřením na lesní ekosystémy
 • nabízíme kmeny sinic a řas, kultivační média a další služby
 • nabízíme vodní a mokřadní rostliny pro výzkum, spolupráci v oblasti ochrany přírody a zajišťování záchranných kultur ohrožených rostlin

Equipment / infrastructure

Analytická laboratoř využívá následující analyzátory s počítačovým výstupem dat:

 • IC kationtová verze s autosamplerem (Metrohm)
 • automatický nástřikový analyzátor Lachat QC 8500 - tříkanálový systém FIA
 • průtokový injekční analyzátor FIA STAR 5012 se spektrofotometrickou detekcí
 • Dionex ICS-3000 Ion Chromatography System
 • TOC analyzátor SKALAR FormacsHT a SKALAR PrimacsMCS

Dendrochronologická laboratoř disponuje kompletním vybavením pro přípravu a měření letokruhových vzorků, včetně software potřebného k analýze letokruhových dat.

Best practices / case studies of cooperation

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko – spolupráce na úrovni péče o krajinu, udržování záchranných kultur ohrožených rostlin a jejich repatriace na náhradní stanoviště.[JN1] 
 • Město Třeboň – monitorování kvality vod na základě požadavků Komise pro životní prostředí rady města Třeboň[NJ2] 
 • ENKI, o.p.s. – spolupráce při analýzách vzorků

Keywords

Analýzy vod, půdy a rostlinného materiálu, dendrochronologické analýzy, poskytování kultur sinic a řas, poskytování rostlin na výzkum, spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny