S3 Couple Net - přeshraniční síť chytré specializace

Jihočeský kraj a Horní Rakousko dlouhodobě podporují rozvoj inovačního podnikání, ať už prostřednictvím různých programů podpory, rozvoje regionálního inovačního ekosystému, spolupráce s dalšími institucemi v regionu nebo realizací opatření v souladu s regionální strategií S3. V obou regionech byly tyto rozvojové dokumenty pro nadcházející období nedávno revidovány a aktualizovány (RIS3 Stragie Jihočeského kraje 2021-2027 / # upperVISION2030).

Jedná se o strategický přístup k hospodářskému rozvoji regionu v oblasti výzkumu a inovací, který je procesem identifikace příležitostí a podmínek regionu, které mohou těžit ze specializace v určité oblasti vědy nebo technologie. Koncept inteligentní specializace doporučuje regionům nebo státům, aby vytvořily obsah a podobu své inovační strategie tak, aby maximalizovaly dopad regionální politiky spolu s dalšími politikami EU. Vychází ze sdělení Komise s názvem Příspěvek regionální politiky k inteligentnímu růstu v kontextu strategie Evropa 2020 z října 2010, které tyto dokumenty označuje jako strategie inteligentní specializace. V zásadě řeší potřeby a inovační potenciál obou dotčených regionů (Jihočeského kraje a Horního Rakouska). Pozornost je věnována stávající infrastruktuře (VaVaI, výrobní a terciární sféra), specifickým trendům odvozeným od hospodářského profilu regionu a novým technologickým směrům (tzv. megatrendům), které opět vycházejí z inovačních profilů území, ale také z aktuálních hospodářských výzev. 

Díky harmonizované metodice RIS3 je možné efektivně analyzovat oba dokumenty, vytvořit přeshraniční síť klíčových aktérů a najít společné potřeby, doplňující se kapacity, konkrétní opatření a aktivity. Jedinečnou příležitostí je také nadcházející nové programovací období, které bude připraveno přípravou potenciálních projektů a potenciálů spolupráce členů sítě. 

Na obou stranách hranice se k tomuto projektu hlásí partneři, kteří jsou přímo zodpovědní za úspěšnou realizaci těchto regionálních strategií a zároveň zastupují subjekty s celoregionální působností. Hlavním cílem projektu je na základě podrobné srovnávací analýzy S3 strategií v Jihočeském kraji a Horním Rakousku aktivovat efektivní přeshraniční síť aktérů, která připraví soubor opatření pro rozvoj spolupráce v klíčových oblastech pro regiony.

Programová priorita Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 
Specifický cíl programové priority 4a
Název projektu - zkratka S3 Couple Net
Název projektu Přeshraniční síť pro aktivaci S3 strategií v Jihočeském kraji a Horním Rakousku
Číslo projektu ATCZ262
Název vedoucího partnera Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace 16 měsíců (09/21 - 12/22)