Business Upper Austria

Business Upper Austria (projektový partner)

Business Upper Austria je hornorakouská vládní agentura, která je hlavní hybnou silou inovací a partnerem prvního kontaktu pro podniky v Rakousku i v zahraničí, kterým nabízí řešení na míru pro jejich investiční a inovační projekty. Pomáháme řídit hospodářskou a výzkumnou politiku celého regionu.

Inovace vytváří konkurenceschopnost, přidanou hodnotu a pracovní místa. Business Upper Austria, podnikatelská agentura hornorakouské vlády, je hybnou silou inovací a partnerem pro rozvoj a usazování podniků, spolupráci a poradenství v oblasti veřejného financování. Jako jednotné kontaktní místo pomáháme domácím i zahraničním společnostem poskytováním služeb na míru a podporujeme je od počátečního podnikatelského nápadu až po úspěch na trhu.

Naše kompetence

  • Zajišťování, posilování a zlepšování umístění podniků a pracovních míst v Horním Rakousku
  • Profilování Horního Rakouska v mezinárodním měřítku
  • Vytváření a další rozvoj infrastruktury na podporu investic, inovací a technologií
  • Podpora usazování firem a expanze stávajících podniků
  • Podpora inovací a transferu technologií

Kontakt:

E-mail: info@biz-up.at
Tel.: +43-732-79810
URL: www.biz-up.at