Novinky

Jihočeši ovládli česko-rakouské finále podnikatelských nápadů a startupů

iž podruhé se potkali dohromady nositelé neotřelých podnikatelských myšlenek z Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Letošní ročník česko-rakouské soutěže podnikatelských nápadů a startupů slavnostně vyvrcholil v Lipně...

Spolupráce Jihočeského kraje a Horního Rakouska má ve vybraných tématech velký potenciál

Koncem listopadu se v Jihočeském vědeckotechnickém parku uskutečnilo další setkání přeshraniční sítě s názvem S3 Couple Net. Tentokrát bylo specificky zaměřeno na resilientní ekonomické systémy a na zelenou a digitální...

Zaměřeno na odolné ekonomické systémy, zelenou a digitální tranzici - workshop - 22.11.2022, Budweis

Po dvou přeshraničních setkáních v hornorakouském Linci si Vás dovolujeme pozvat na přeshraniční setkání S3 Couple Net, které se uskuteční 22. listopadu 2022 v Českých Budějovicích.

Workshop v Linzi přinesl řadu námětu na spolupráci v oblasti podpory start-upů

V úterý 20. září 2022 se v rakouském Linci uskutečnil přeshraniční workshop zaměřený na spolupráci Jihočeského kraje a Horního Rakouska v oblasti podpory start-upů. Jednalo se současně o návaznou akci k finále...

Přeshraniční workshop zaměřený na potenciál spolupráce v oblasti podpory start-upů

V pondělí 19. září 2022 se v rakouském Linzi uskuteční slavnostní finále soutěže start-upů a podnikatelských nápadů s názvem "Cross-border Idea & Start-up Contest" organizované za podpory zemské vlády Horního Rakouska a...

Přeshraniční workshop v Linci představil nejnovější výsledky projektu S3 Couple Net

Na konci června se v Linci uskutečnil první přeshraniční workshop pořádaný v rámci projektu S3 Couple Net. Zúčastnilo se ho téměř dvacet zástupců hornorakouských a jihočeských institucí, kterým byly kromě prvních...

V Linci se sejdou zástupci regionálních inovačních systémů z Jihočeského kraje a Horního Rakouska

Regionální strategie inteligentní specializace (RIS3) hrají důležitou roli v národních a regionálních inovačních systémech. Určují priority, které umožňují co nejefektivněji budovat konkurenční výhody v souladu s...

S3 Couple Net: Nová přeshraniční iniciativa zaměřená na překryvy strategií inteligentní specializace

Regionální strategie inteligentní specializace (dále jen RIS3) hrají důležitou roli v národních i regionálních inovačních systémech. Určují totiž priority, které umožňují co nejjefektivněji budovat konkurenční výhody v...

Archiv novinek