IMG_1324

Přeshraniční workshop v Linci představil nejnovější výsledky projektu S3 Couple Net

středa, 3. srpna 2022

Na konci června se v Linci uskutečnil první přeshraniční workshop pořádaný v rámci projektu S3 Couple Net. Zúčastnilo se ho téměř dvacet zástupců hornorakouských a jihočeských institucí, kterým byly kromě prvních analytických výstupů ze srovnávací analýzy strategií S3 obou regionů představeny možnosti nového programového období Interreg, aktuální názory na megatrendy, cíle udržitelného rozvoje a inteligentní specializaci.

Součástí programu byla také interaktivní část, z níž vyplynulo několik zajímavých východisek pro budoucí přeshraniční spolupráci. Závěr programu byl věnován exkurzi do univerzitní továrny LIT.

Příští přeshraniční workshop se uskuteční 20. září 2022 v Linci jako akce navazující na přeshraniční soutěž IDEA & START-UP 2022.

Více informací zde.

Downloads:

Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net
Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net
Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net
Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net
Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net
Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net
Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net
Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net
Crossborder workshop in Linz presented the latest outcomes of S3 Couple Net